EĞİTİM

KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ

ARAŞTIRMA

HUKUKÇU AĞI

çevre hukuku temelinde çevre ve kent hukukçularıyla iletişim kurmak istiyorsanız hukuk@haklarvearastirmalar.org mail adresiyle iletişim kurabilirsiniz


HUKUKİ DESTEK

Kamu hukuku ve özel hukukta çevre hukukuna dair farkındalığı geliştirmek, 

Çevre hukuku ilkeleri temelinde iklim, gıda, sağlık gibi temel hakların ve özgürlüklerin güvence sistemlerini oluşturacak hukuk kurumlarını desteklemek,

Çevre hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarıyla, insan hak ve özgürlüklerini, ekosistemlerin yaşam bütünlüğünü korumaya üstün değer veren ve bir arada düşünen etik ve hukuki yaklaşımları geliştirmek

İklim, su, toprak, enerji ve gıda krizinin mağduru göçmen, kadın, çocuk, engelli, yoksul gibi kırılgan ve dezavantajlı grupların temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını sağlayacak kamu yönetimi odağında hukuki destek mekanizmalarını geliştirmek,

çevre hukuku temelli hukuki konularda fikir alışverişinde bulunmak, görüş ve önerilerinizi bize hukuk@haklarvearaştırmalar.org mail adresinden ulaştırabilirsiniz..