HUKUKİ DURUM RAPORU

Ekolojik, Ekonomik ve Siyasal Krizler Eşliğinde 2020’de Yaşanan Hukuki Dönüşüm


Bu rapor, kamu hukuku alanında önemli gördüğümüz değişim ve dönüşümleri veri alarak, devlet ve yurttaş ilişkileri temelinde hak ve özgürlüklerin görünümünü ortaya koymayı amaçlamaktadır.

PRO BONO VE ADALETE ERİŞİM

Dr. İdil Elveriş

Türkiye’de hukuk eğitimi ve meslek uygulamasında hukuk kliniği ve pro bono gibi yenilikçi yöntemlerin öncülüğünü yapan Dr.  İdil Elveriş ile pro bononun ne olduğu, tarihsel gelişimi, dünyadaki ve Türkiye’deki uygulamaları üzerine sohbet ettik ve “Türkiye’de pro pono uygulamasını teşvik edici neler yapılabilir, bu alana özgü farklılıklar ve dikkate alınması gerekenler nelerdir, çevre ve ekoloji alanında pro bono uygulaması geliştirilebilir mi gibi sorulara birlikte yanıt bulmaya çalıştık.