Haklar ve Araştırmalar Derneği, insan hak ve özgürlükleri ile ekolojik yaşam haklarının uygulanması, geliştirilmesi, ilerletilmesi amacıyla kurulmuştur.  İnsan hakları ve doğa hakkının ayrılmaz bir bütünlük içinde olduğu tespitinden yola çıkan Derneğimiz, insan hakları, ekoloji, doğa hakkı ve çevre hukukunun, uluslararası hak ve özgürlüklere dair belgeler ve insancıl hukuk ilkeleri doğrultusunda korunmasını ve  geliştirilmesi için çalışır.